Public relations

Úspěšnost firmy závisí na mnoha faktorech, jedním z nich je šíření dobrého jméno firmy, značek a služeb. Naší specializací je Public relations & Media relations, přičemž hlavním posláním je budovat firmě/klientovi kredit, bránit firmu či značku před útoky konkurentů a prezentovat ji v co nejlepším světle veřejnosti. Úspěšně budovaný kredit je zárukou větší atraktivity a preference u zákazníků, a proto neváhejte a svěřte se do našich rukou. S námi to dokážete!

Zajišťujeme

  • strategické plánování
  • media relations
  • produktové PR
  • redakční práci
  • krizovou komunikaci
  • monitoring médií
  • mediální trénink, školení
  • event management